Bewoners Technische Shoolstraat ontevreden

De bewoners van de Technische Schoolstraat zijn ontevreden. De weg wordt momenteel heraangelegd. Een eerste deel is klaar en werd reeds officiëel geopend. Het andere deel van de weg is nog opgebroken, zodat de bewoners nog heel wat hinder ondervinden van de werken.