Frans peeters wil oploss!ngen voor E313

Geels Burgemeester Frans Peeters (CD&V) wil dat er nu eindelijk daadwerkelijke oplossingen komen voor de E313. Volgens Frans Peeters, die ook Vlaams Parlementslid is, beperkt de discussie zich nu voornamelijk tot het beloven van studiewerk. Volgens Peeters moet er dringend een mobiliteitsdebat opgestart worden. Verder is het vrijmaken en uitbaggeren van de waterlopen nodig, moet er meer geïnvesteerd worden in het spoorwegverkeer en moet er ook meer geïnvesteerd worden in de uitbouw van het wegennet