Nieuwe verkeerslichten

Begin volgend jaar wordt gestart met de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt van Kremer met de Antwerpseweg. Dit kruispunt is een stuk drukker geworden nadat de verbinding van Poiel met de Geelse ring werd doorgeknipt. De plaatsing van de lichten zal voor beperkte verkeershinder zorgen.