Klacht tegen bericht

Samen met het Centrum voor Gelijke Kansen en Rascismebestrijding overweegt Burgemeester Frans Peeters om klacht in te dienen naar aanleiding van een bericht op de website van Vlaams Belang Geel. In dit bericht werd opgeroepen om een ordedienst op te richten die allochtone amokmakers op fuiven een pak rammel kan geven. Ook Burgemeester Peeters werd hierin persoonlijk geviseerd. Met uitzondering van Vlaams Belang werd maandag op de gemeenteraad de publicatie van het bericht door alle andere partijen veroordeeld.