Onteigeningen gronden Rijkswacht

De gemeenteraad van Geel heeft het voorlopige onteigeningsplan goedgekeurd voor de gronden achter de voormalige rijkswachtgebouwen aan de Boerenkrijgstraat. Het gaat om een onteigening tussen overheden. Deze kadert in de uitvoering van het Masterplan. Geel heeft de intentie om op de betrokken percelen een sociaal woonproject te realiseren.