Veiligere kruispunten

De Vlaamse overheid pakt in 2008 opnieuw enkele gevaarlijke kruispunten in Geel aan. Zo staat de herinrichting van het kruispunt Antwerpseweg met Kremer en Meeuwstraat geprogrammeerd. Ingrepen moeten daar de oversteek veiliger maken. Ook het kruispunt van de Ring met de Dokter Van de Perrestraat wordt aangepakt. Daar wordt onder meer de bypass aangepast.