Verlaging maximumsnelheid Retieseweg

Geel heeft de maximum snelheid op de Retieseweg van 90 naar 70 km per uur verlaagd. Dat is nodig omdat de weg in slechte staat verkeert. De verlagende maatregel blijft dan ook van kracht tot het wegdek vernieuwd is. De beperking geldt van het einde van de bebouwde kom tot de gemeentegrens met Retie.