KvK tegen verhoging saneringsbijdrage

Kamer van Koophandel Kempen is verbolgen dat gemeenten de saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur gaan verhogen. De regio wordt daarmee financieel-economisch minder aantrekkelijk. Voka pleit voor een bijdrage in verhouding tot de prestaties die de gemeenten moeten leveren.