104 kg restafval per kempenaar

In 2007 produceerde de Kempenaar 104 kilogram restafval. Globaal stagneerde de hoeveelheid huisvuil, het grof vuil kende een lichte daling. Dit is voornamelijk te verklaren door een verder doorgevoerde selectieve inzameling op de containerparken. De cijfers in de 8 gemeenten waar in 2007 huisvuil werd gewogen volgens het Diftar-systeem, liggen lager.