Beter onderhoud

Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Peeters heeft tijdens de parlementaire commissie Openbare Werken en Mobiliteit gepleit voor een beter onderhoud van de wegen. Door historische verwaarlozing stijgt niet alleen het aantal ongevallen, maar slibben de assen ook meer en meer dicht.