Mestverwerking

De coöperatie van varkensboeren Bio­Kempen heeft overleg gepleegd met de buurtbewoners van de Blokstraat in Geel-Ten Aard. Bio Kempen heeft plannen om daar een mestverwerkingsbedrijf in te planten, maar dat stoot op fel protest in de buurt. Ook het overleg kon de ongerustheid van de buurtbewoners niet wegnemen. Afgesproken werd om binnenkort samen elders een soortgelijke installatie te gaan bezoeken.