Ongenoegen supporters

Een aantal supporters van Tweedeklasser Geel willen hun ongenoegen uiten over de huidige stand van zaken bij de Club. Woensdag 19 maart, tijdens de volgende algemene vergadering, wordt de toestand rond de overname door Wadi Degla behandeld. Een aantal supporters roepen daarom op om woensdag om 19 uur te verzamelen aan het Leunenstadion. Ze willen met deze actie duidelijk maken dat ze een overname niet zien ziten en de eigenheid van de club willen behouden.