Stad zoekt personeel

De stad Geel gaat op zoek naar extra personeelsleden. Er is nood aan een informaticus, administratief personeel, een verantwoordelijke voor lokale economie, een drukker en werklieden. Daarnaast werden de functiebeschrijvingen voor allerhande administratieve medewerkers goedgekeurd. Met deze aanwervingen heft de stad de personeelstop van de laatste jaren op.