Wachtdienst loodgieters

Een 10-tal Kempense loodgieters is een unieke wachtdienst gestart. Daar kunnen mensen met dringende problemen aan sanitair, verwarming of waterleiding 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht. Net als bij een wachtdienst voor dokters is er een wachtdienstnummer dat permanent bemand wordt.