Asbest naar containerpark

Kempenaars kunnen vanaf 1 juli gratis asbestafval afgeven in de plaatselijke containerparken. Met de maatregel spelen de parken in op het plan van de Vlaamse regering om de inzameling van asbest laagdrempelig te houden. Voorwaarde is wel dat het om asbest van huishoudelijke oorsprong gaat.