Literair experiment

De bibloitheek houdt binnenkort een literair experiment. Hiervoor is men op zoek naar mensen die hun vroegste bibliotheekherinneringen willen vertellen aan de mensen van de toekomst. Ook wie wil meedenken over het uitzicht van een bibliotheek in e-space zijn welkom. Meer info kan je verkrijgen bij Frieda Verdonck op 014/56 67 51.