230 maal gelflitst

Op de Winkelomseheide in Geel heeft een nieuwe flitspaal in 3 dagen tijd 230 hardrijders betrapt. Het gaat om 1,5 procent van bijna 15.000 passerende voertuigen, enkel overdag. Dat is hoger dan het gemiddelde voor de plaatselijke politiezone, dat op 0,1 procent ligt. De meeste overtredingen gebeurden tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 21 uur. Eén bestuurder reed 99 km per uur waar 50 km per uur is toegestaan.