Diftarvoorstel op gemeenteraad

Maandag legde Ellen Ruelens van SP.a hun alternatieve Diftar-voorstel op tafel op de Gemeenteraad. SP.a wil ondermeer een verlaging van het vast recht en een hogere sociale toelage. Enkele weken geleden voerde ze actie op de zaterdagmarkt waar gelenaars een klchtenboek konden ondertekenen. Dit boek werd ter inzage rondgegeven. Burgemeester Frans Peeters en schepen Jos Sannen Bevestigen dat het Diftarsysteem dient bijgestuurd te worden, maar er wordt pas een beslissing genomen als alle nodige cijfers voorhanden zijn. Nog voor de zomervakantie volgt een evaluatie en bijsturing van het systeem.