Parkeerkaart hulpverleners

De gemeenteraad van Geel bespreekt maandag het systeem van gratis parkeren voor hulpverleners. Nu maken deze ook gebruik van het gratis kwartiertje, maar dit is in vele gevalllen ontoereikend. De raadsleden willen dat systeem nu voor artsen en verpleegkundigen optrekken tot een half uur. Ze moeten dan wel over een speciale kaart beschikken.