Bijsturing DIFTAR

Geel wil het vast recht voor de ophaling van gft- en restafval bij Diftar verlagen van 5,50 aar 4,50 euro. aartegenover trekt de stad wel de tarieven per kilo op (van 0,15 naar 0,21 euro per kilo restafval en van 0,075 naar 0,105 euro per kilo gft-afval). De stad vindt het wel eigenaardig dat er bij de invoering van Diftar in de 1ste helft van 2007 maar liefst 40 procent minder restafval en gft is opgehaald.