Fly-over

Op de vorige gemeenteraad polste SP.a-raadslid Noël Devos vaan de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de Fly-over en de Noorz-Zuid verbinding. Er werden 2 tracees uitgewerkt en voorgelegd aan de Vlaamse regering. die moet nu beslissen voor welke optie gekozen wordt. De 2 dossiers worden ook gebundeld. In 2009 gaan de werken van start.