Geen samenwerking Wadi Degla

Het komt niet tot een samenwerking tussen Verbroedering Geel enerzijds en Wadi Degla anderzijds. De Egyptische investeringsmaatschappij liet het bestuur van Geel weten dat het niet langer geïnteresseerd is om Verbroedering op te nemen in de Kempense samenwerking. De club zou voorlopig de nodige stabiliteit missen. Geel verkent nog wel verschillende pistes. De club verzocht Mol-Wezel om na te denken over een samenwerking. Het bestuur tracht ook een investeerdersgroep te vormen om zelf door te gaan. Zekerheden heeft Verbroedering echter niet.