Geel

Persoonlijke gegevens in Nieuwsblad van Geel

Het Nieuwsblad van Geel bericht wekelijks over de geboorten, overlijdens en huwelijken in Geel. Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke inwoner echter het recht om deze gegevens niet te laten verschijnen. Voortaan kan iedereen die niet wenst dat zijn of haar gegevens worden opgenomen in de krant, dit melden aan de dienst bevolking van de stad Geel.