Speelruimtebeleidsplan

De stad Geel werkt al enkele maanden aan een speelruimtebeleidsplan. In een 1ste fase werden alle openbare plaatsen geïnventariseerd. Alle plaatsen, van kleine pleintjes tot heuse speelbossen werden in de lijst opgenomen. In de 2de fase bekeek Geel de mogelijke ideeën voor een invulling van de ruimte. Elke Gelenaar kan erover mee van edachten wisselen op een infoavond op 19 juni in De Bogaard.