Voorstel bijenteelt goedgekeurd

De commissie Landbouw en Visserij van het Vlaams Parlement heeft een voorstel van resolutie rond de bijenteelt, ingediend door Geels burgemeester en volksvertegenwoordiger Frans Peeters (CD&V) unaniem goedgekeurd. Peeters wil dat een reeks maatsregelen wordt genomen om de imkers te steunen. De klimaatverandering heeft immers ook nefaste gevolgen voor de bijenpopulatie.