Geel

Werken Geel-Oost

Nog tot september wordt er gewerkt aan het kruispunt en de rotonde aan de afrit Geel-Oost van de E313. Hierdoor kan er de komende weken heel wat verkeershinder zijn. Half september zouden de werken agerond moeten zijn. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op ongeveer 55.000 euro.