Diftar op extra gemeenteraad

Maandag wordt op een extra gemeenteraadszitting het DIFTAR-systeem besproken. De discutie over het afvalsysteem wordt dan uitvoerig besproken. DIFTAR werd voor dee zomer geëvalueerd en bijgestuurd, maar de oppositie wil nog een reeks bijsturingen. Het systeem zou eerlijker en goedkoper moeten kunnen.