Start Unizo werkjaar

Vlaams Minister-President Kris Peeters heef vrijdagavond het nieuwe werkjaar van Unizo Kempen officieel geopend. Dit werkjaar wil Unizo Kempen verder ondersteuning geven aan de meer dan 300 Kempense ondernemers. Het gaat zowel om professionele ondersteuning rond gemeentelijke dossiers als visies op onder meer fiscaliteit, veiligheid en leefbaarheid in dorpskernen.