Uitbreiding school Winkelomheide

De stad Geel plant een uitbreiding van de stedelijke basisschool in de parochie Winkelomheide. De uitbreiding moet uitmonden in een refter voor honderd leerlingen, drie ruime klaslokalen, bergruimtes, een snoezelruimte en een atelier. Het stadsbestuur schat de kostprijs van ongeveer 800 m² uitbreiding op 1,5 miljoen euro.