Nachtzorg

5 gezinszorgorganisaties in de Kempen starten in december met nachtoppas aan zorgbehoevenden. Het gaat om Kempen Familiehulp, Welzijnszorg Kempen, de Landelijke Thuiszorg, Sowel en Thuishulp. De doelgroep van het initiatief zijn vooral dementerenden, palliatieven en chronisch zieken. Aanvragen kunnen van 1 november worden ingediend.