Natuurpunt koopt gebied in Bel

De vzw Natuurpunt heeft een gebied van 20 ha in de natuur van Geel-Bel gekocht. Het gebied sluit aan bij het jeugdrecreatiegebied De Volmolen. Natuurpunt introduceerde zondag het begrip struinnatuur. Dit wijst erop dat bezoekers vrij kunnen wandelen en ravotten in het natuurgebied. Deze dynamiek zorgt volgens Natuurpunt voor een instandhouding van het evenwicht tussen de natuurtypes.