Tegen mestverwerkingsinstallatie

Een 35-tal buurtbewoners woonde woensdagavond een informatievergadering bij over de geplande mestverwerking aan de Blokstraat. Ze vrezen dat er heel wat vrachtwagens van en naar de installatie zullen rijden, wat voor overlast zorgt. In de buurt ligt een school en een voetbalplein. Om het protest kracht bij te zetten werd ook een petitie opgestart. Vooraleer het project van start kan gaan dient ook nog een bouwvergunning afgeleverd te worden.