Identiteit voor de Kempen

De vzw Rurant gaat de volgende jaren onderzoeken wat precies de identiteit van de Kempen als streek is, en waar de regio naartoe wil. Bedoeling is om zo tot een eigen merk met logo en slogan te komen. Deze merknaam moet dan nog meer tot een streekeigen ontwikkeling leiden, vooral op het platteland. Dit project loopt samen met de regio´s Meetjesland en Pajottenland en krijgt o.a. Vlaamse en Europese subsidies.