N-VA heeft bedenkingen bij stadsvernieuwing

N-VA Geel zegt de stadsvernieuwing toe te juichen, maar maakt zich wel zorgen over het kostenplaatje. De voorbije jaren werd er door de stad Geel fiks geïnvesteerd in allerhande projecten, en NV-A vreest dat er niet voldoende financiële middellen zullen zijn. Ook de bouw van de nieuwe fuifzaal ziet NV-A niet zitten.