Takelbedrijf moet grond ontruimen

Het stadsbestuur van Geel heeft een brief gestuurd naar een takelbedrijf dat in de Otterstraat in Ten Aard onwettig een deel van een perceel gemeentegrond gebruikt. Tegen 15 maart moet het perceel ontruimd zijn, zoniet ontruimt de stad het zelf op kosten van het bedrijf. Het dispuut tussen de stad en het takelbedrijf sleept al jaren aan.