Verkaveling Zavelheide

De Geelse projectontwikkelaar ETS heeft een aanvraag ingediend om het gebied Zavelheide in Olen te mogen verkavelen tot KMO-zone. In de zone op de grens van Herentals en Sint-Jozef-Olen moet zo´n 6,5 ha bosgebied dan plaats ruimen voor 18 bedrijfskavels. ETS vroeg in 2007 met succes de ontheffing aan om een milieueffectenrapport op te maken. Momenteel loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag.