30 Jaar GOS

Het GOS in Geel bestaat 30 jaar. De organisatie verzamelt geld voor ontwikkelingsprojecten van Geelse mensen verspreid over de hele wereld. De financiële middelen van het GOS worden gelijkwaardig verdeeld over het totaal aantal erkende projecten. Op 26 maart worden de GOSsubsidies officieel overhandigd in het stadhuis. Ook is er onder meer een tentoonstelling.