50 / 30 in Kievermont

Op een gedeelte van Kievermont in Geel wordt binnenkort de maximumsnelheid van 50 km/uur ingevoerd. In de buurt van het schooltje wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/uur. Deze maatregen moet de verkeersveiligheid op de druk bereden baan verhogen. Momenteel mag er nog 70 per uur gereden worden. Er is geen apart fietspad, wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet ten goede komt.