Brandweerkorps zoekt extra krachten

Het Geelse brandweerkorps gaat 3 extra beroepsbrandweerlieden in dienst nemen. De kandidaturen met bijvoeging van een sollicitatiebrief, CV, afschrift van het diploma en een uittreksel uit het strafregister moeten aangetekend verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen voor 23 maart. Belangrijk is dat de kandidaat op het einde van de stage in Geel woont op maximaal 5 km van de kazerne. Het Geelse brandweerkorps bestaat nu uit 73 manschappen, waarvan 32 beroepsbrandweerlieden.