Diftar zorg voor keinere afvalberg

Geel kan op 2008 terugblikken als een bijzonder succesvol afvaljaar. De stad voerde in 2007 het Diftarsysteem in, zodat 2008 het eerste volledige Diftarjaar was. De afvalteller klokte eind 2008 af op 56,1 kg voor restafval en 44,56 kg voor GFT-afval. Vooral dat laatste cijfer is verbazingwekkend laag vergeleken met de prognoses (80 kg) en de cijfers van 2006. Het geeft aan dat veel mensen op thuiscomposteren overgeschakeld zijn.