Subsidies cultuurverenigingen

Geelse verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad krijgen voortaan een jaarlijkse subsidie van 90 euro. Dit basisbedrag werd verhoogd omdat het de laatste 10 jaar niet werd aangepast. Cultuurverenigingen kunnen aanspraak maken op een verhoogde toelage, indien ze voldoen aan enkele voorwaarden. De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.