Werken afgerond

Het Vlaams Gewest heeft de werken aan het kruispunt Ezaart– Zuiderring op de Mols- Geelse grens afgerond. De heraanleg moet het ´zwarte punt´ verkeersveiliger maken. Er werden verkeerslichten geplaatst en de aansluitingen van Ezaart en de St.- Antoniusstraat zijn vernieuwd. Ook de fietspaden werden aangepast en de Zuiderring kreeg ter hoogte van de kruispunten een nieuwe toplaag. De werken namen 5 maanden in beslag.