LaakdalMeerhout

Uniforme politiecodex

Vanaf 1 mei geldt een gezamenlijke politiecodex voor de gemeenten Geel, Meerhout en Laakdal. Die is uniek voor deze regio en bundelt per onderwerp alle politiereglementen van de 3 gemeenten. Dat schept duidelijkheid voor zowel politie als burger over wat wel en niet mag en welke sancties er volgen. Met dit uniforme reglement zijn ook verouderde bepalingen uitgezuiverd. Het is een handig hulpmiddel in het ´lik-op-stuk´- beleid van de politiezone.