Verlies voor IOK

Intercommunale IOK-Afvalbeheer heeft het vorige boekjaar afgesloten met een verlies van 1,6 miljoen euro. Dat heeft te maken met oorzaken die gerelateerd zijn aan de economische crisis. Zo zijn de papier- en kartonprijzen fors gedaald waardoor IOK daaruit minder inkomsten krijgt. Er is een tekort van zo´n 2 euro per inwoner van het werkgebied. Dit zal verrekend worden aan de aangesloten gemeentebesturen.