Affiches overplakt

De verkiezingsaffiches van Belgische Alliantie werden in Geel Ten Aard overplakt door Lijst Dedecker. De beginnende partij reageert verbolgen. Gezien de beperkte financiële middelen en het feit dat ze geen werkingsmiddelen krijgen diet alles nog zwaarder doorwegen. In Geel werd voor de partij een aparte plaats voorzien om aan te plakken.