Infoavond aansluiting Ring-Retieseweg

De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de regionale ontsluiting van Geel. Dit plan duidt een strook aan op het gewestplan om een nieuwe verbinding tussen de N118 en de ring van Geel te realiseren. In feestzaal Elsum houdt de stad op 19 mei om 20 uur een infoavond over deze plannen en het milieu- effectenrapport.