Een veiligere E313

Politie en brandweer stellen een daling van het aantal ongevallen op de E313 in de Kempen vast. Cijfers zijn er nog niet, maar het is duidelijk dat de recente ingrepen, zoals de aanpassing van het op- en afrittencomplex in Geel-West en het plaatsen van portieken, een positief resultaat opleveren. Ook de andere op- en afritten tussen Geel-West en Massenhoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt.