Nieuwe directeur voor Sint-Jan Berchmanscollege

Jos Verluyten (55) uit Balen, momenteel nog pedagogisch directeur in de school Rozenberg en voormalig leraar Germaanse talen, wordt de nieuwe directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij volgt vanaf 1 september Wies Van Olmen op, die gedurende 9 jaar directeur was van het college.