Ontwikkelingssamenwerking Herentals

Het schepencollege van Herentals is akkoord met de ontwerpovereenkomst ontwikkelingssamenwerking met de Vlaamse overheid. Door een overeenkomst af te sluiten met steden en gemeenten wil de Vlaamse overheid het debat rond een draagvlak voor de Noord-Zuidproblematiek stimuleren. De stad Herentals kan rekenen op subsidies om diverse acties uit te voeren. Ook het loon van de Noord-Zuidambtenaar kan voor een deel worden gesubsidieerd. De gemeenteraad moet de overeenkomst nog goedkeuren.