Sanering afgerond

Ovam en Umicore startten 2 jaar geleden de saneringswerken aan de Bankloop en de aangrenzende percelen in Olen en Geel. De bodem was er ernstig vervuild. In 2008 werden de laatste percelen afgegraven en werd de opslagplaats afgewerkt. Eind 2008 werden ook de herinrichtingswerken afgerond. Op 29 juni houden de partners in zaal de Vrede in Olen een afsluitende infovergadering over de voorbije saneringswerken.